u乐


英文名称:Black Pepper

拉丁文名称:Piper nigrum

植物科属:胡椒科胡椒属

萃取部位:果实

萃取方法:蒸馏法

精油原料产地:马达加斯加
净含量:10ml


beplay网址点此进入ballbet贝博体育官网注册账号beplay网址点此进入